T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Misyon, Vizyon ve Amaçlarımız


MİSYONUMUZ: Ulusal ve uluslararası gelişmeleri sürekli izleyerek, değişen koşullara uyum sağlayarak, hasta, çalışan memnuniyeti ile güvenliğini dikkate alarak ülkemiz için diş sağlığı alanında bir model oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ: Hizmet sunumunda hasta ve çalışan odaklı olup yenilikçi, akılcı, güvenilir, ağız diş sağlığı hizmet alanında örnek bir kamu hastanesi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

 • Güvenilirlik, liderlik, dürüstlük, mükemmellik, yenilikçilik, saygınlık
 • Takım çalışması, dayanışma, işbirliği
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti
 • İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe bağlılık
 • Çağdaşlık ve bilimsellik, değişim ve gelişime açık
 • Her zaman ulaşılabilen ve sürekli hizmet, devamlılık
 • Çevresel bilinç,
 • Güler yüzlü ve yardımsever personel,

AMAÇLARIMIZ

 • Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak ve yönetim kapasitesini artırmak.
 • İnsan odaklı, erişilebilir, nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak
 • Sağlık hizmetlerinden taviz vermeden mali sürdürülebilirliği sağlamak